Ferielov og regler ved ferie

Hvad siger ferieloven, og hvilke regler gælder om optjening og afholdelse af ferie, ferie ved fratræden og sygdom under ferie?

I Danmark har vi været vant til, at vi optjener ferie i et kalenderår, som vi så afholder i løbet af et såkaldt ferieår med start 1. maj året efter. Men en ny ferielov gør, at det er ændret fra årsskiftet.

Den nye ferielov giver dig ret til samme antal feriedage, som du har haft før, og der er ikke noget, du skal tage handling på eller gøre anderledes lige nu og her. Faktisk er hovedformålet at give nye på arbejdsmarkedet ret til ferie med løn fra starten af deres ansættelse. I dag risikerer en nyuddannet eller én, der har været ude af arbejdsmarkedet i lang tid, at skulle vente op til 16 måneder på det.

En ny ferielov med samtidighedsferie

Det nye i ferieloven er: samtidighedsferie. Det betyder, at du kan holde ferie med det samme i takt med, at du løbende optjener den.

Fra 1. september til 31. august (ferieåret) optjener du 25 feriedage. Den ferie kan du bruge til at holde ferie i selve ferieåret og yderligere 4 måneder frem til 31. december. Du har altså 16 måneder til at holde ferien.

Du vil have ret samme antal feriedage som i dag.

Ferielovens overgangsordning

Fra 1. januar til 31. august 2019 optjener du op 2,08 feriedag pr. måned, som du skal holde fra 1. maj til 1. september 2020, hvor vi begynder at have samtidighedsferie. Eventuelt ikke afholdte feriedage bliver automatisk overført pr. 1. september 2020. 

Den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses og udbetales til dig som en feriegodtgørelse, når du forlader arbejdsmarkedet. Man kan sige, at det er optjent ferie, som bliver til overs ved overgangen til samtidighedsferie, og som så i stedet udbetales.

Dine indefrosne feriepenge bliver administreret af en ny fond: Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden skal forvalte, administrere og sikre forrentning af pengene indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet.

Ferie og sygdom

Optjening af ferie med løn

Ferie ved fratræden

Feriepenge via feriekontobevis og feriekort

Udbetaling eller overførsel af ferie

Afholdelse af ferie

Direktør

Forældelse

Djøfbladet

Hver 10. private djøfer er lagt i gyldne håndjern

Det kan være skadeligt for karrieren, hvis man skriver under på en kunde- eller konkurrenceklausul. Og på trods af en lovændring har næsten lige så mange som tidligere en klausul i deres kontrakt. Mange ved ikke, hvad klausulen egentlig indebærer, og det kan koste dyrt – i nogle brancher mere end andre.

Foto: Billion Photos/Shutterstock
Djøf blog

Skal ALLE opgaver virkelig nås inden jul?

Jeg magter ikke at have så travlt, blot fordi Jesus blev født. Jeg vil ikke være udbrændt inden jul.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent